Суббота, 20.07.2019, 08:11
Вітаю Вас, Гість
Районне методичне об’єднання
 
"Освіта ПРО сталий розвиток чи ДЛЯ сталого розвитку"

Програма

засідання методичного об’єднання

вихователів дошкільних навчальних закладів

Краснокутського району

Час

План засідання

Форма проведення

Форми узагальнення набутих знань і досвіду

Відповідальний

Організаційний блок

9.15-9.25

1. Реєстрація учасників ознайомлення з темою та планом засідання.

 

Виступ

 

 

 

 

ПархоменкоЛ.Л.

керівник РМО

 

 

Навчально - практичний блок

9.30 –

10.00

1.  Конспект заняття «Подарунок Паперової Феї»

 

Заняття

 

Косенко О.М.

вихователь

 

 

 

 

10.10-10.40

2. Конспект заняття «Папір. Вторинна переробка паперу».

 

Гурткова робота з еколого-природничого спрямування «Юні природолюби»

 

Каплоух Н.О. провідний фахівець з екологічної освіти НПП «Слобожанський»

Нормативно – методичний блок

10.40-

11.00

 

 

11.00-11.20

1.Освіта для сталого розвитку: мета та основні завдання.

 

2. Реалізація ідей сталого розвитку в практиці дошкільного закладу

 

Презентація

 

 

 

Презентація та майстер-клас для вихователів

 

ПархоменкоЛ.Л.

керівник РМО

 

 

 

Сургай Т.О.

вихователь-методист

Підсумковий блок

11.20-11.30

1. Підведення підсумків засідання методичного об’єднання

 

 

 

 

Діденко В.П.

методист відділу освіти РДА

Матеріали до РМО:

Доповідь «Реалізація ідей сталого розвитку в практиці дошкільного закладу»

 

Районне методичне об’єднання
"Здоров’язбережувальні технології в ДНЗ"
на базі дошкільного закладу
 
 
 
 
Внутрішньодитсадківські методоб"єднання 2015-2016н.р.

1.Формування основ здорового способу життя дітей дошкільного віку (листопад)

2.Виховання любові до маленької Батьківщини (січень)

3.Формування екологічної культури (квітень)

 
Україна – рідний край

Відповідно до плану роботи Міністерства освіти і науки України на 2015 рік, з метою активізації освітньої роботи дошкільних навчальних закладів з патріотичного виховання дітей, з 01 червня до 01 вересня поточного року буде проведено в режимі он-лайн фестиваль-огляд матеріалів з досвіду роботи вихователів за темою «Україна – рідний край».

До участі в заході пропонуємо долучитись педагогам дошкільних навчальних закладів (навчально-виховних комплексів) різних типів і форм власності.

Детальніше про конкурс тут.

Забезпечення наступ­ності двох колективів 

Однією з актуальних проблем розвитку українського суспільства є побудова  системи безперервної освіти. Головною умовою забезпечення наступ­ності у вихованні і навчанні є спрямованість пе­дагогічного процесу дошкільного навчального закладу і початкової школи на всебічний розви­ток особистості дитини.  Для забезпечення наступності між двома ланками освіти педагоги закладу  вважають за необхідне і важливе  встановлення зв’язків між цілями та завданнями виховання, розвитку і навчання. Згідно плану наступності були проведені "Зимові розваги", в яких прийняли участь вихованці старших груп днз№1 та учні першого класу Краснокутської гімназії. 

 

 

Методична допомога в творчій діяльності вихователя 

 

     Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід. В дошкільному закладі мають бути створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Згідно Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу методичний кабінет дошкільного навчального закладу є центром методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільного навчального закладу та поширення психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку. Робота методичного кабінету організовується з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів . Завдання адміністрації : надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності та розвитку педагогічної творчості підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців . А також створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи у них; забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок. 
Адміністрація дошкільного закладу здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки педагогів. Особлива увага приділяється визначенню тем до курсового та після курсового завдання. А також організації педагогічних хвилинок із звітами вихователів про проходження курсової перепідготовки на педгодинах.
Тематика самоосвіти педагогів глибоко продумується і визначається самими вихователями з урахуванням потреб навчально-виховного процесу .
Функції методичного кабінету:
врахування перспектив розвитку дошкільної освіти та специфіки діяльності даного дошкільного закладу;
використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень, інноваційних технологій;
розширення професійного світогляду педагогічних працівників, систематичне інформування педагогів щодо інновацій в галузі дошкільної освіти;
корекція та оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
Адміністрація дитсадка
 1) опрацьовує наукові та практичні досягнення у галузі дошкільної освіти, надає рекомендації щодо їх впровадження в практику роботи дошкільного закладу; 
2) розробляє методичні рекомендації, зразки розвивальних посібників ;  
3) надає практичну допомогу працівникам дошкільного закладу;
4) систематично вивчає стан освітнього процесу, динаміку змін у розвитку дітей дошкільного віку, професійної компетентності педагогічних працівників;
5)моделює зміст, форми і методи підвищення фахової кваліфікації, майстерності педагогів дошкільного закладу, підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків вихованців;
6)вивчає , узагальнює та поширює перспективний педагогічний досвід з метою його застосування в освітньому процесі та удосконалення професійної компетентності педагогів.